Wednesday, March 7, 2012

Contoh Surat Tidak Masuk Kerja

contoh surat izin tidak masuk kerja  kali ini Lubang Kecil share tentang contoh surat izin tidak masuk kerja , semoga artikel ini dapat memberikan manfaat untuk agan.. Terima kasih telah berkunjung Di Lubang Kecil Berikut adalah contoh surat izin tidak masuk kerja selengkapnya: contoh surat ijin tidak masuk kuliah
Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah
Jakarta, 9 Januari 2010
Hal : Surat Izin Tidak Masuk Kerja
Lamp. : 1 lembar

Kepada :
Yth. Kepala Personalia ………………………………….
di
tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telepon :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja selama 2 hari dikarenakan sakit. Sebagai bukti saya lampirkan surat keterangan sakit dari dokter/ Rumah Sakit setempat.

Demikian Surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatiaan serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.Hormat saya,


...........

Contoh Surat Pengunduran Diri
Download Contoh Surat Permohonan
Contoh Surat Ijin Tidak Masuk Kuliah

No comments:

Post a Comment